Izolační materiály a jejich vlastnosti

Zateplení novostavby, ale i starších budov přináší dobré klima, pohodlí a zejména pak zvýší životnost objektů. Z hlediska provozních nákladů zase přináší úsporu nákladů na teplo a znamená i hlukovou a při kvalitních materiálech (minerálních vlnách) i protipožární ochranu. Při výběru je třeba zvážit i flexibilitu materiálu, která výrazně usnadňuje zpracování, brání vytváření spár v izolační vrstvě, čímž zlepšuje izolačně vlastnosti objektu. Při izolování rodinného domu je třeba věnovat pozornost zejména místům nejčastějších tepelných ztrát, tedy zejména střeše, obvodovým zdem a v místě, kde je sklep. Právě tato místa mají v případě samostatně stojících domů až 70-procentní podíl na ztrátě tepla. Zbytek ztrát tvoří okna (přenos) a větrání (13 procent). Zateplení je vhodné provést zejména při renovaci a stavbách stropů, zdí, střešních šikmin, při obnově a montáži obložení či obkladu, při montáži obložení a na stěnách nevytápěných místností.

Druhy izolačních materiálů

Izolační materiály se vyrábějí z kamenné nebo skelné vlny, keramzitu, z pěnového plastu (tvrdé pěny), dřevních vláken, a v současnosti i z organických vláknitých materiálů (bavlna, ovčí a konopná vlna, vločky ze starého papíru).

Tvrdé pěny

Tvrdé pěny se dělí podle způsobu zpracování a zdrojové suroviny na polyuretanové a polystyrenové. Mají velmi vysokou mechanickou pevnost při namáhání tlakem a velmi dobře izolují teplo. Polystyren se vyrábí polymerací ropy a technologických přísad. Pro interiéry se proto smí používat pouze pro tyto účely certifikovaný polystyren bez škodlivých plynů. Někteří výrobci se snaží vylepšovat parametry paropropustnosti a vyrovnat se tak minerálním vlnám. Polyuretan je zdravotně nezávadný ale jeho výroba je ekologický náročná a toxicky zatěžuje prostředí.

Minerální vlna

Minerální vlna se v posledních letech používá nejčastěji (ve více než 50 procentech případů). Pod pojem minerální vlna zahrnujeme izolační materiály, které se vyrábějí z anorganických, skleněných a kamennných surovin. Při výrobě skleněných vln se producenti snaží využít až 70 procent recyklovaného skla. Kamenná vlna se vyrábí z přírodních materiálů (z křemenného písku se tavbou získají minerální vlákna, které se spojují modifikovanou umělou fenolmorhaldehydovou pryskyřicí), které dávají výrobku vysokou stabilitu v prostředí.

Izolační desky

Izolační desky se vyrábějí zpravidla z borovicového či smrkového dřeva, s různými úpravami podle použití (úprava voskem a podobně). Izolační desky propouštějí páru, jejich izolační schopnost je však nižší než v případě tvrdých pěn a minerální vlny. Desky se většinou používají na zvukovou izolaci podlah, izolaci fasád a střešní dřevěné bednění. Dřevovláknité desky jsou velmi příjemně pro interiérové ​​využití, protože dobře akumulují teplo. V exteriéru podporují stabilitu omítky a používají se v kombinaci s jinými izolačními materiály (to platí zejména pro lehké dřevovláknité desky vyrobené z dřevěných hoblin, které mají nižší izolační vlastnosti jako dřevěné desky).

Vločky ze starého papíru

Vločky ze starého papíru (celulóza, buničinové vločky) dobře izolují proti vlhkosti a hluku. Uplatňují se zejména v dutinách, kde se nanášejí foukáním spolu s vodou (při cca 10 procentní vlhkosti).

Ovčí vlna

Ovčí vlna má podobné vlastnosti jako minerální vlna. Velmi dobře reguluje vlhkost. Většinou se používá v podobě plstěných rohoží. Jelikož jde o přírodní materiál, je třeba jej vždy chránit proti napadení hmyzem (molům).

Korek

Korek se používá jako korkové desky nebo granulát (šikminy, stropy, podlahy). Je zajímavý zejména z hlediska dobré akumulace tepla a snadné manipulace. Nevadí mu ani mírná vlhkost. Osvědčené jsou zejména produkty z expandovaného korku bez spojovacích směsí.

Pěnové sklo

Pěnové sklo je zajímavé z hlediska vysoké odolnosti vůči vlhkosti a páře. Vyrábí se z taveného skla, vytlačováním a mletím na prach. Proto se používá zejména jako přímá izolace proti zemní vlhkosti (sklepy, v exteriéru terasy, ploché střechy a stěny v přímém kontaktu se zemí. Stejné vlastnosti jako pěnové sklo má o vulkanický perlit (vzniká rozdrobením a krátkodobou expozicí vysoké teplotě, přičemž voda v perlitu způsobí asi 15-násobné zvětšení jeho objemu). Velmi dobře blokuje vlhkost, proto se používá jako násypový materiál nebo jako přídavek do termicky izolující malty, například na omítky.

Termo konopí

TERMO-KONOPÍ je ekologický přírodní izolační materiál z technického konopí, který je plnohodnotnou náhradou běžně používaných izolací (minerální, kamenná izolace .. ) a je lékařsky doporučeno pro zdravé bydlení. Do interiéru je tento materiál velice vhodný, protože máte jistotu, že neobsahuje zdraví škodlivé látky, nedráždí kůži ani dýchací ústrojí. – nejlepší ochrana tepla díky minimální tepelné vodivosti – dobré protihlukové vlastnosti – jednoduché zpracování (nůž Hock nebo elektrická pila) – díky vysoké sorpční schopnosti výborně vyrovnává vlhkost

Vlastnosti izolačních materiálů

Tepelně vodivá skupina – označuje výkon tepelné ochrany izolace. Součinitel lambda (W / mK) vyjadřuje schopnost materiálu přenášet teplo. V zásadě platí, že čím nižší je hodnota součinitele lambda, tím je izolace účinnější. Protihluková ochrana izolačního materiálu závisí zejména na jeho fyzikálních vlastnostech. O co víc je ve struktuře materiálu otevřených buněk a o co je pružnější, o to lepší je jeho schopnost pohlcovat hluk. Protipožární ochrana – protipožární vlastnosti izolačního materiálu je třeba zvážit i v souvislosti s izolovanou konstrukcí. Z hlediska protipožární ochrany se materiály dělí do tříd: Třída A označuje nehořlavé izolační materiály. Třída B se rozděluje na hořlavé – B1 (obtížně zápalné), B2 (normálně zápalné) a B3 (snadno zápalné). Při výběru izolačního materiálu je třeba zvážit i jeho difuzní odpor, paropropustnost, ekologickou náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, životnost, hmotnost, obal a vzhledem ke zpracování i pružnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *