Pohledový beton – moderní i zajímavý

Moderní architekturu výrazně ovlivňuje strohost a jednoduchost minimalistického stylu, který se odráží nejen ve stylu stavby, ale i na výběru použitých materiálů. Domy mají rovné linie a velké skleněné tabule, nezdobí je zbytečné oblouky či sokly, jejich stěny jsou hladké a čisté. Pohledový beton, resp. béton brut (z franc. drsný beton) vytváří na povrchu různé struktury, poznamenané bedněním, které se již následně neupravuje. V praxi se můžeme setkat i s názvy “surový” a “holý” beton. V moderní architektuře se používá na fasádách budov i na površích ostatních konstrukcí, například betonových plotů, zpevněných ploch a prvků zahradní architektury.

Pohledový beton – Materiál budoucnosti

Donedávna se beton používal především na výrobu nosných prvků budov a schodišť. Pohledový beton se však svým složením liší od konstrukčního. Přidáním pigmentů nebo povrchovými nátěry se dosahuje různá barevnost jeho povrchu. Při použití pohledového betonu je třeba dbát i na velikost a hustotu pórů, a uspořádání spár od bednění. V současnosti prošel tento materiál radikálními změnami, zejména z hlediska jeho složení. Už nejde o tří či čtyř-složkový beton, ale o vysoce kvalitní pohledový beton 21. století, sestávající z více účelově přidávaných komponent, které zaručují jeho vynikající technologické i optické vlastnosti. Přívlastky jako chlad, šeď i obrovská hmotnost jsou již v souvislosti s pohledovým betonem zastaralé. Jedná se o moderní materiál budoucnosti.

Chladná harmonie

Vhodně opracovaný pohledový beton se uplatňuje i v tvorbě moderních minimalistických interiérů, kterým dodává punc elegance, jednoduchosti a přirozenosti. Za dnešní podobou a užitnými vlastnostmi pohledového betonu se skrývají dlouhá léta práce a snahy dosáhnout co nejvyšší dokonalosti technologických vlastností povrchových úprav. Již není problém ani dosáhnout různou barevnost betonu, vytvářejí se různé povrchové úpravy a struktury. Vysoce kvalitní pohledový beton přebírá v moderních interiérech i estetickou funkci, postavenou právě na jeho strohém vzhledu a drsném povrchu. Cílem je vytvoření či zdůraznění tvaru a struktury a dosažení chladné harmonie. Dojem tepla a pohody v interiéru se vytváří použitím dřeva, skla, textilií a dalších materiálů. Přirozený šedý vzhled betonu se může měnit pomocí již zmíněných barevných pigmentů.

Pohledový beton dnes najdete všude

Využívá se v exteriéru při výstavbě administrativních, obchodních a průmyslových objektů i rodinných domů, v soukromých zahradách i v interiéru. Vyrábějí se z něj různé kusy nábytku a doplňky, v exteriéru se objevuje v podobě velkoformátové dlažby, obkladů, zahradních květináčů, laviček, dokonce se z něj vyrábějí i popelnice. K největším výhodám pohledového betonu patří jeho vysoká pevnost v tlaku (do 150 N / mm²), opticky stálý hutný povrch, odolnost vůči mrazu i agresivním solím, ohnivzdornost a odolnost vůči působení vody a vlhkosti. Z hlediska využití v moderní architektuře je to vynikající formovatelnost, ohraničená jen možnostmi zhotovení formy (bednění) a různorodé barevné úpravy pomocí speciálních pigmentů. Z hlediska kvality životního prostředí je to fakt, že beton je 100-procentně recyklovatelný a ekologicky čistý materiál.

Bohaté možnosti povrchových úprav pohledového betonu

Pohledový beton nevyžaduje žádné další povrchové úpravy, s výjimkou oprav drobných odchylek. Strukturu jeho povrchu vytváří bednění, upravené olejovým nátěrem, lakovaným filtrem či fólií z PVC. Cílem těchto úprav je zabránit jeho přilepení na beton. Dřevo použité na bednění se upravuje podle požadavků projektanta či architekta tak, aby měl hotový beton jednolitou povrchovou strukturu, která se dosahuje zvýrazněním povrchu dřeva bednění vzorkováním nebo vypalováním. Při realizaci pohledového betonu jsou důležité i velikost, rovnoměrnost a množství pórů, barva, řešení a uspořádání spár a zejména úzká spolupráce projektanta, stavební firmy a technologa, zajišťujícího výrobu speciálního betonu. Při stavbě náročné konstrukce tým těchto pracovníků nejdříve vytvoří zkušební plochu o rozměrech minimálně 2 x 2 m, aby se reálně ověřil výsledný vzhled betonu. Mezi pozitiva pohledového betonu patří odolnost vůči mrazu, vodě a vlhkosti, jeho vysoká pevnost, stálost jeho povrchu, ohnivzdornost a nenáročná údržba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *