Solární systém na ohřev vody

Snem každého člověka, který řeší své bydlení, je nejen to, aby bydlel co nejlevněji, ale i nejkvalitněji. Moderní technologie směřují k nízkoenergetickému bydlení s alternativními přírodními zdroji energie, které ušetří více než 70 procent nákladů za energie.

Solární kolektory

Solární kolektory zachycují přímé sluneční záření, ale i odražené sluneční záření od okolního prostředí a rozptýlené (difúzní) světlo díky směsi vody a nemrznoucího prostředku. Tato směs se ohřívá v kolektoru působením slunečního záření. V případě, že teplota v kolektoru překročí teplotu ve spodní části solárního zásobníku o 5 stupňů Celsia, uvede se do chodu solární oběhové čerpadlo. Teplonosná kapalina proteče výměníkem tepla v zásobníku a předá teplo do okolní užitkové vody. Ochlazená kapalina se vrátí do kolektoru, kde se působením slunečního záření znovu ohřeje. Pokud si vyberete kvalitní solární systém, ani v případě letní dovolené se nemusíte bát nechtěných nehod. Solární kolektor se dokáže v noci automaticky vychladit.

Sluneční kolektory se dají zabudovat i přímo do střechy

Ploché sluneční kolektory se dají umístit nejen na střechu, ale také zabudovat přímo do střechy, čímž se ušetří náklady na střešní krytinu. Plochý kolektor je tak částečně chráněn před povětrnostními vlivy. Instalace kolektorů přímo do střechy představuje estetičtější a finančně méně náročnou investici. Kolektor je současně částečně chráněn před zatečením, které by způsobilo jeho nefunkčnost. I když nejvíce slunečního záření zaznamenáváme na jihu Česka, solární kolektory jsou vhodné do každého regionu, protože rozdíl mezi nejteplejšími a najstudenšími oblastmi v ČR je jen kolem 13% v intenzitě záření. Na instalaci solárních kolektorů nepotřebujete stavební povolení. Teplotní ztráty při solárních kolektorech vznikají při přenosu tepla, proto se doporučuje umístit solární kolektor co nejblíže místu spotřeby tepla. Přívodní trubky by měly být obaleny účinnou tepelnou izolací odolnou vůči vysokým teplotám.

A kolik ušetříte?

Návratnost investice do solárního systému se počítá z úspor dosažených využíváním solárního systému v porovnání s původním způsobem výroby tepla. To, že se solární energie skutečně vyplatí, dokazuje i konkrétní příklad průměrně velkého rodinného domu (Středočeský kraj). Součástí střechy je čtyřmetrový velký solární kolektor. Zásobník teplé vody dosahuje objem 300 litrů. Podíl pokrytí teplou vodou představuje až 65,4%. Díky dlouhé životnosti, ekologičnosti využívání zelené energie prostřednictvím solárních kolektorů, vysoké účinnosti a atraktivnímu designu zabudovaných kolektorů přímo ve střeše se investovat do zelené energie opravdu vyplatí.

Solární systém na ohřev vody – na co dát pozor?

  • Většina solárních systémů má vysoké nároky na instalační prostor, protože na své fungování potřebují více příslušenství, jako expanzní nádobu či odvzdušňovací prvky. Proto jsou do rodinných domů vhodné kompaktní sestavy, jejichž jednotlivé části, jako čerpadlo, bivalentní nebo monovalentní zásobník a regulace, jsou součástí jednoho celku.
  • Při bivalentním systému ohřevu solárního zásobníku je vhodné kotel umístit co nejblíže k solárnímu zásobníku. Stejně platí pravidlo, že pokud je to možné, je třeba umístit solární zásobník co nejblíže odběrným místům, protože se snižují ztráty v rozvodech teplé vody. Pro rodinné domy se 4 až 6 členy v domácnosti je dostačující solární systém se zásobníkem o objemu 250 až 350 litrů. Takový zásobník dokáže pohodlně připravit dostačující množství teplé vody.
  • Kolektory lze umístit na plochou, ale i šikmou střechu, dokonce i do volného prostoru v zahradě nebo na fasádu. Měly by být umístěny ve směru největšího slunečního záření. V našich podmínkách můžeme říci, že by měly být orientovány na jih se sklonem 30 – 60 stupňů (pro systémy jen na ohřev teplé vody se převážně používá sklon 30 – 45 stupňů).
  • Pro přípravu teplé vody se upřednostňuje využívání plochých kolektorů, přičemž jejich počet závisí na počtu lidí v domácnosti. Pokud jde o umístění kolektorů na šikmou střechu s krokvemi nebo pokud budou kolektory umístěné na fasádu, nejsou nutné žádné doplňkové stavební úpravy. Jiný případ je umístění kolektorů na plochou střechu. V takovém případě je třeba počítat s nosností střechy, pokud se na zajištění kolektorů použijí zatěžovací desky. V případě, že stojany na kolektory budou uchyceny přímo do střechy, není třeba zvlášť specifikovat nosnost ploché střechy.
  • Solární sestava je pouze doplňkový zdroj energie, proto je potřeba mít v domácnosti i kotel, který zajistí ohřev vody v měsících s minimálním slunečním zářením. Během jarních, letních a podzimních dní, kdy je slunečního záření dostatek, se však o teplou vodu plně postará samotná solární sestava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *